หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถระบุข้อความในช่องด้านล่างนี้

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาเขตรังสิต


 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : (662) 902-0299 ต่อ 2480, 2670
แฟกซ์ : (662) 516-6121
Email : hu@bu.ac.th
เปิดทำการ จันทร์ – เสาร์ : 8:30 – 17:00