เยาวชนดีเด่น เขตคลองเตย ประจำปี 2560

นายธนพนธ์ เสือใหญ่ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น เขตคลองเตย ประจำปี 2560 สาขาการบำเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร สวัสดิการ และประสานงาน โดย ประธานสภาวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560

21
แบ่งปัน