เข้าร่วม “เทศกาลเที่ยวเมืองไทยต้องห้าม…พลาด Plus”

อาจารย์อัจฉรา ศรีลาชัย และอาจารย์พรรษกฤช ศุทธิเวทิน อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย “เทศกาลเที่ยวเมืองไทยต้องห้าม...พลาด Plus” เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Ballroom/ Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านตลาดในประเทศ

29
แบ่งปัน