เข้าร่วม “การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA”

อ.ศิริณญา เพชรจันทร (ผช.คมท.) เข้าร่วม “การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA" เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

16
แบ่งปัน