เข้าร่วมโครงการ Creative Talents (ผู้นำ 360 องศา)

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการ Creative Talents (ผู้นำ 360 องศา) สัปดาห์ที่ 2 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 หัวข้อทำความรู้จัก และออกแบบการเรียนรู้ ณ วิทยาเขตรังสิต

17
แบ่งปัน