ส่งความสุขสงกรานต์ แด่พี่ทหารไทย จากหัวใจชาว BU

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว  จัดกิจกรรม “ส่งความสุขสงกรานต์ แด่พี่ทหารไทย จากหัวใจชาว BU” โดยมอบบัตรอวยพรและถุงเท้าแก่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจ ณ ชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องสัมมนา A3-202 วิทยาเขตรังสิต

51
แบ่งปัน