สัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2

อ.แสงเดือน รตินธร (รอง คบมท.) อ.ศิริณญา เพชรจันทร (ผช.คมท.) อ.พิศร เจนวาณิชยานนท์ [หัวหน้าหลักสูตรการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)] เข้าร่วมการสัมมนา ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ครั้งที่ 2 “พลังแห่งการเดินทางท่องเที่ยว: เชื่อมโยง แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องนภาลัยโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

19
แบ่งปัน