ต้อนรับผู้บริหารฯ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ต้อนรับผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 ก.พ. 2560 เวลา 10.30 – 11.00 น.

13
แบ่งปัน