ต้อนรับคณะอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ

คณะผู้บริหารฯ และอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับทีมครูแนะแนว และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคาร Tourism tower เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

14
แบ่งปัน