ต้อนรับคณาอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

ต้อนรับคณาอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง จำนวน 100 คน (อ.วุฒิชัย ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา) วันที่ 20 ก.พ. 2560 เวลา 11.00 – 12.00 น.

20
แบ่งปัน